COMBO HÒA LƯỚI BÁM TẢI

COMBO HÒA LƯỚI BÁM TẢI

BÁM TẢI 14KW

Tấm pin Antaris solar 445W Inverter sofar 20kw 3 pha Tủ điện Suntree, dây điện AC DC, thiệt bị bám tải,...

182.520.000đ

BÁM TẢI 11KW

Tấm pin Antaris solar 445W Inverter sofar 10kw 3 pha Tủ điện Suntree, dây điện AC DC, thiết bị bám tải,..

148.616.000đ

BÁM TẢI 7KW

Tấm pin Antaris solar 445W Inverter sofar 5kw Tủ điện Suntree, dây điện AC DC, thiết bị bám tải,..

82.780.000đ

BÁM TẢI 4KW

Tấm pin Antaris solar 445W Inverter sofar 3kw Tủ điện Suntree, dây điện AC DC, thiết bị bám tải,..

48.000.000đ