COMBO HÒA LƯỚI BÁM TẢI

COMBO HÒA LƯỚI BÁM TẢI

TRỌN GÓI LẮP ĐẶT HỆ THỐNG 4 KW ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CHO GIA ĐÌNH

Tấm pin Antaris solar 445W Inverter sofar 3kw Tủ điện Suntree, dây điện AC DC, thiết bị bám tải,..

48.000.000đ

HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁM TẢI 7 KW

Tấm pin Antaris solar 445W Inverter sofar 5kw Tủ điện Suntree, dây điện AC DC, thiết bị bám tải,..

82.780.000đ

HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁM TẢI 11 KW

Tấm pin Antaris solar 445W Inverter sofar 10kw 3 pha Tủ điện Suntree, dây điện AC DC, thiết bị bám tải,..

148.616.000đ

HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁM TẢI 14 KW

Tấm pin Antaris solar 445W Inverter sofar 20kw 3 pha Tủ điện Suntree, dây điện AC DC, thiệt bị bám tải,...

182.520.000đ