COMBO ĐỘC LẬP LƯU TRỮ

COMBO ĐỘC LẬP LƯU TRỮ

ĐỘC LẬP 20KW

Tấm pin Antaris Solar 445W Inverter hybrid SOFAR 20KW 3 pha Pin lithium SOFAR 20KW Tủ điện Suntree, dây điện AC DC,...

Liên hệ

ĐỘC LẬP 15KW

Tấm pin Antaris Solar 445W Inverter hybrid SOFAR 15KW 3 pha Pin lithium Ecopower 10KW 3 pha Tủ điện Suntree, dây điện AC DC,...

Liên hệ

ĐỘC LẬP 5KW

Tấm pin Antaris Solar 445W Inverter hybrid SOFAR 5KW Pin lithium ECOPOWER 5.12KW Tủ điện Suntree, dây điện AC DC,...

Liên hệ

ĐỘC LẬP 10KW

Tấm pin Antaris Solar 445W Inverter hybrid SOFAR 10KW 3 pha Pin lithium Gigabox 10KW Tủ điện Suntree, dây điện AC DC,...

Liên hệ