Doanh Nghiệp

Doanh Nghiệp

ĐẠI THÀNH PHỤNG - BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG

ĐẠI THÀNH PHỤNG - BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 2MWp - KCN BÀU BÀNG, BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN HOÀNG LONG GROUP (Chủ Thầu) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THÀNH PHỤNG (Đầu Tư)

 ĐẠI THIÊN NGÂN - BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG

ĐẠI THIÊN NGÂN - BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 4,2MWp - KCN BÀU BÀNG, BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG Công Ty Cổ Phần Tân Hoàng Long Group (chủ thầu) Chủ đầu Tư Công Ty TNHH TM DV SX Đại Thiên Ngân - BHDA

ĐẠI THIÊN NGÂN - BÀU BÀNG, BÌNH DƯƠNG

ĐẠI THIÊN NGÂN - BÀU BÀNG, BÌNH DƯƠNG

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 1MWp - CẦY TRƯỜNG, BÀU BÀNG, BÌNH DƯƠNG Công Ty Cổ Phần Tân Hoàng Long Group (chủ thầu) Chủ đầu Tư Công Ty TNHH TM DV SX Đại Thiên Ngân - Xuân Quyết

HỮU LỢI - BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG

HỮU LỢI - BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 1MWp - BÀU BÀNG, BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN HOÀNG LONG GROUP ( Chủ Thầu ) CÔNG TY TNHH MTV XD TM DV HỮU LỢI ( Chủ Đầu Tư )

MK MINH QUÂN

MK MINH QUÂN

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 1,5MWp - LONG NGUYÊN, BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG   Công Ty Cổ Phần Tân Hoàng Long Group (chủ thầu) Chủ đầu tư Công Ty TNHH Điện Mặt Trời MK Minh Quân